Избор на категория
Количка

Гаранционни условия

Всички продукти и услуги, предлагани в Pro-Toner, разполагат с гаранции, съгласно действащото законодателство и търговските политики на съответните производители.

Срокoве на гаранцията:

За всички тонер и мастилени касети, и услугата презареждане на тонер касети, срока на гаранцията е:

- За юридически лица - 12 месеца от датата на закупуване (презареждане) на тонер или мастилена касета от електронния магазин Pro-Toner;

- За физически лица - 24 месеца от датата на закупуване (презареждане) на тонер или мастилена касета от електронния магазин Pro-Toner.

Гаранционните условия важат само при спазване на инструкциите за съхранение, транспортиране и експлоатация. Касетите трябва да се съхраняват в оригиналалната опаковка, в закрити и сухи помещения, на разстояние поне 1 м от отоплителни уреди. Температурата на въздуха трябва да е от 10°С до 30°С и относителната влажност на въздуха до 80% при 30°С. Тонер касетите и мастилените касети не трябва да се излагат на пряка слънчева светлина или въздушно течение, а барабаните на тонер касетите и дюзите на мастилените касети не трябва да се докосват с пръсти или с предмети. Касетите да се инсталират в технически изправни устройства.

Pro-Toner не носи отговорност, ако някаква повреда в принтера е причинена от друга марка тонер касети, които са използвани преди инсталирането на закупената тонер или мастилена касета.

Pro-Toner гарантира, че репроизведените тонер касети няма да причинят повреда на принтера на Клиента, при нормална експлоатация.

Гаранцията отпада:

- При неправилно съхранение и/или транспортиране;

- При нарушена цялост на гаранционната лепенка;

- Тонер или мастилената касета е монтирана неправилно, без да са спазени предписанията на производителя на принтера и/или производителя на касетата;

- Тонер или мастилената касета е с наранени детайли, поради неправилна експлоатация;

- При изчерпване на тонера или мастилото, съгласно Общите условия;

- Пломбирането на отделните възли е нарушено;

- Липсват технологичните и/или серийни номера;

- Лица, които не са упълномощени от Pro-Toner, са извършвали ремонт или опити за ремонт.

Гаранция при сервиз на принтери:

Гаранционният срок на извършения ремонт и заменените части е 1 (един) месец, считано от датата на приемането от Клиента на ремонтираното печатащото устройство. Ремонтът е придружен от приемо-предавателен протокол, в който са описани извършеният ремонт, подменените компоненти и е приложена тестова страница.

Сервизът на Pro-Toner не носи отговорност за загуба на информация, съдържаща се в устройството.

Сервизът Pro-Toner не носи отговорност за забавяне на ремонт, поради липса на резервни части.

Сервизът Pro-Toner не носи отговорност за принтери, непотърсени в продължение на 60 (шестдесет) дни в следните случаи:

- Клиентът е уведомен, че принтерът не подлежи на ремонт;

- Клиентът е отказал ремонт на принтера, след като е бил уведомен за цената му от страна на сервиза;

- Клиентът е уведомен, че ремонтът на принтера е извършен и трябва да си го вземе от сервиза.

Гаранция за употребявани принтери:

Всички употребявани принтери, закупени от Pro-Toner, са преминали инспекция в нашия сервиз и имат 3 (три) месеца гаранция. Гаранцията важи след представяне на фактура за покупката и гаранционна карта с изписан сериен номер на принтера.

Гаранцията отпада:

- Ако е правен опит за ремонт на печатащото устройство, извън нашия сервиз;

- Ако не са спазени инструкциите на производителя за употреба;

Инструкциите за употреба ще откриете в сайта на производителя, по модела на устройството.

РЕКЛАМАЦИЯ

В случай на дефект в закупен от Вас продукт, може да предявите рекламация, свързана с гаранцията на продукта, след като попълните формата за рекламация.

Моля следвайте следните стъпки:

- Влезте във Вашият профил, с който сте регистриран в Pro-Toner;

- Попълнете името, с което сте регистриран, телефон и email, чрез които можем да се свържем с Вас;

- Информацията, която трябва да попълните, ще откриете във Вашия профил – номер на поръчката, име и код на продукта, за който се отнася рекламацията;

- Опишете накратко дефекта на продукта;

- Натиснете бутона изпращане.

Ние ще свържем с Вас до 24 часа след постъпването на формата за рекламация при нас.

За рекламации, получени до 13:00 ч. в петък, или в ден, предхождащ почивни/празнични дни, ще се свържем с Вас в първия работен ден след почивните/празнични дни.

Когато се свържем с Вас, ние ще Ви предложим ремонт или замяна на продукта, в зависимост от описания дефект и гаранционните условия.

В случай, че имате нужда от допълнителна информация, може да се свържете с нас телефон +359 2 439 61 66 от понеделник до петък, от

10:00 до 17:00 часа.