Избор на категория
Количка

Станете наш дилър

Професионалният бизнес се базира на добри и надеждни партньорства. Като доверен партньор, ние от Про-Тонер Ви предлагаме да работим заедно. Предлагаме да сключим договор, по силата на който, ние доставяме качествени услуги, а Вие се занимавате с дистрибуцията на нашите продукти. През периода на договора, Вие оперирате от името на нашата фирма, като получавате административна помощ и съдействие, обслужване на заявките качествено и в срок. В замяна ние предлагаме процент от всяка сделка. В началото на нашата съвместна работа, Вие ще имате възможността да получите необходимото обучение, за да имате увереността и инструментите, с които да реализирате успешни и изгодни сделки.

Нека да се запознаем и да започнем нашия съвместен бизнес!

Очакваме Ви на тел. +359889 450 285